Firma Projektowo-Usługowa Elars s.c.

ul. A10 nr 23, 32-086 Węgrzce

 

Historia firmy

Spółka cywilna – wspólnicy z pełnymi uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi
Projektowanie, nadzorowanie - działalność od roku 1998
Działalność na terenie całego kraju
Projekty w zakresie elektroenergetyki: sieci napowietrzne, kablowe, NN, SN, instalacje wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, sieci oświetlenia oraz iluminacji obiektów i ulic, instalacje sterowania, niskoprądowe, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA), stacje transformatorowe, sieci teletechniczne, sygnalizacje świetlne, sieci trakcyjne, sterowanie ogrzewanie zwrotnic, sieci kablowe trakcyjne, obszary zasilania, stacje prostownikowe,

Zakres Projektów

programy funkcjonalno – użytkowe,
studium wykonalności,
koncepcje,
projekty budowlane,
projekty wykonawcze,
kosztorysowanie,
uzyskiwanie decyzji administracyjnych

Nadzory

kierowanie robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
koordynacja projektów,
doradztwo w zakresie energetyki, teletechniki i sterowania,
nadzory inwestorskie,
prowadzenie nadzorów wg procedury Fidic,
kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych